Partion Pur o Natur

Beth am gael parti gofal croen naturiol yn y cartref gyda'ch cyfeillion, fel y gallwch profi ein cynnyrch eich hun a chael noson ddifyr ar yr un pryd?

Beth ddylwn i wneud nesaf?

Ffoniwch ni ar 01766 771 841 neu cysylltwch a ni i wneud trefniadau. Y cyfan fydd angen fydd bwrdd i arddangos y cynnyrch ac ychydig byrbrydau a diodydd (nid o reidrwydd meddwol!)

Fel diolch gewch ddewis rhodd o gynyrch Pur o Natur sydd gwerth 10% o gyfanswm gwerthiant y parti.

Ffair Codi Arian

Os ydych yn ceisio codi arian ar gyfer eich ysgol feithrin lleol, ysgol gynradd, Merched y Wawr ayyb, yna beth am gwahodd ni draw? Gallem gosod stondin yn eich ffair neu fynychu cyfarfod. Bydd Pur o Natur yn rhoi 10% o gyfanswm ein gwerthiant yn y cyfarfod er mwyn eich sefydliad, ar yr amod y bydd gwerthiant y noson drost £100.

Mae'r gwasanaeth yma ar gael yn ardaloedd:

Gogledd Orllewin Cymru: Catherine Williams 01766 771 841 neu post@puronatur.co.uk

Gyda'r nos, y dydd neu penwythnos hyd yn oed - dim ond gofyn.

Delivery

Basket

Checkout

Ffoniwch Pur o Natur, Gofal Croen Organig yma!

View this website in Welsh?