Gofal Croen Organig, Gofal Croen Naturiol o Gymru

Gofal croen naturiol llawn daioni naturiol, pob cynhwysyn wedi'i ddewis er budd eich croen a'r corff. Gofal croen organig sydd yn addas ar gyfer llysieuwyr a feganiaid: Mae ein holl gynnyrch gofal croen organig naturiol yn addas ar gyfer llysieuwyr, ond mae rhai yn cynnwys llaeth gafr mêl a chwyr gwenyn, felly darllenwch y cynhwysion yn ofalus.

Gofal Gwyneb

Gofal Gwyneb

Glanweithyddion, tonyddion a lleithyddion naturiol ac organig, yn llawn olewau hanfodol a gwrthocsidyddion er mwyn rhoi gwedd o lewyrch iach i'ch gwyneb. Hefyd edrychwch ar ein balmau gwefus peraidd

Edrych ar y Dewis

Sebonau

Sebonau

Sebonau wedi eu gwneud gan ddefnyddio unai menyn masnach deg, olewau naturiol neu llaeth gafr, tra bod ein sebonau hylifol yn cynnwys olew olewydd a cnau coco organig. Sebonau gyda persawr naturiol neu heb persawr.

Edrych ar y Dewis

El´au haul a meddyginiaeth y croen

El´au Haul a Meddyginiaeth y Croen

Eli syml, naturiol ac organig yn amddiffyn y croen rhag effaith andwyol yr haul, cyn ac ar ˘l torheulo; a meddyginiaeth lleddfol ar gyfer amrywiol cyflyrau'r croen.

Edrych ar y Dewis

Cawod a bath

Cawod a Bath

Rhowch gynnig ar ein toddyddion bath, halwynau a golch corff moethus, wedi eu arogleuo gyda persawrau naturiol er mwyn gwneud eich bath neu cawod yn brofiad gwirioneddol gwych.

Edrych ar y Dewis

Gofal gwallt a chroen pen

Gofal Gwallt a Chroen Pen

Bydd ein bariau siampw naturiol gyda menyn shea a coco yn glanhau a chyflyru eich gwallt a chroen pen. Mae gennym hefyd el´au ar gyfer croen pen sych ac ar gyfer gwalltiau amrywiol.

Edrych ar y Dewis

Menynau Corff & Lleithyddion

Menynau Corff & Lleithyddion

Menynau shea a cocoa masnach deg sydd yn lleddfu yn ysgafn eich dwylo, traed a rhannau sych eraill o'ch croen. Maent ar gael fel menynau pur neu gyda persawr olewau hanfodol.

Edrych ar y Dewis

Mam a babi

Mam a Babi

Rhowch gynnig ar ein casgliad organig o el´au babi, llaeth bath, sebonau a menynau shea er mwyn rhoi cychwyn da i'r babi. Bydd mamau beichiog yn elwa a mwynhau ein olewau a menynau bol.

Edrych ar y Dewis

I ddynion

I Ddynion

Mae ein holl sebonau eillio, ˘l-eillio a el´au gwyneb gyda phriodweddau naturiol antiseptig ac yn berffaith ar gyfer croen sensitif a chroen sydd yn dioddef elergedd.

Edrych ar y Dewis

Persawrau, Diaroglyddion ac Olewau Tylino

Persawrau, Diaroglyddion ac Olewau Tylino

Persawrau wedi eu creu gyda olewau hanfodol naturiol. Beth am ddewis un o'n olewau tylino organig ac olewau bath, a fydd yn ymlacio y corff a esmwytho y meddwl.

Edrych ar y Dewis

Anrhegion

Anrhegion

Cymerwch olwg ar ein casgliad amrywiol o anrhegion wedi eu lapio yn arbennig gyda dim ond deunyddiau naturiol ac yn addas ar gyfer achlysuron gwahanol.

Edrych ar y Dewis

Delivery

Basket

Checkout

Ffoniwch Pur o Natur, Gofal Croen Organig yma!

View this website in Welsh?