Gwybodaeth Danfon

Archebion Cymru, Lloegr a'r Alban:

£3.00 ar gyfer pob archeb hyd at, gan gynnwys £40 - Danfon ail ddosbarth.

Post am ddim i archebion drost £40.

Archebion Ewrop:

archebion i fyny at £10 = £4.50,

£10 - £20 = £5.50,

£20 - £30 = £6.50,

Drost £30 = £7.50

UDA a Canada:

archebion i fyny at £20 = £9.00,

£20 - £40 = £12.00,

Drost £40 = £20.00.

Asia:

archebion i fyny at £20 = £9.00,

£20 - £40 = £12.00,

Drost £40 = £20.00.

Byddwn yn rhoi gwybod i chi trwy e-bost os na fyddwn yn gallu cyflawni eich holl archeb.

Gallwch gorchymun i ni anfon y cynnyrch sydd ar gael, ac yna anfon y cynnyrch sy'n weddill yn nes ymlaen. Fodd bynnag, mi fydd tâl postio ar wahân ar gyfer pob parsel felly bydd hyn yn cynyddu cost danfon.

Fe fydd Pur o Natur yn gwneud eu gorau i ddanfon yr holl cynnyrch o fewn 24 awr o dderbyn eich archeb.

Archebion hyd at £40 mewn gwerth yn cario tâl danfon £3.00.

Archebion dros £40 yn cael eu danfon AM DDIM i Gymru, Lloegr a'r Alban.

Yn dibynnu ar cyfaint a phwysau'r archeb, byddwn yn danfon eich archeb drwy gwasanaeth y post brenhinol, os yn bosib.

Ar gyfer dosbarthu yn y DU, os gwelwch yn dda, mae angen caniatáu hyd at 3 diwrnod gwaith.

Efallai bydd rhai o'r cynnyrch yn cael eu danfon gydarhyw fath o wasanaeth post cofnodol a bydd angen llofnod ar y debynneb.

Gwnewch yn siwr bod rhywun ar gael i lofnodi ar gyfer y cynnyrch, ac os ydych yn gweld unrhyw niwed i'r pecynnau, gwnewch nodyn ar bapurau post y negesydd a rhoi gwybod i ni cyn gynted â phosibl.

Ym mhob achos, oni bai eich bod yn cael y cyfle i agor y parsel ac archwilo'r cynnyrch am unrhyw ddifrod cyn i'r negesydd adael, fe'ch cynghorir i arwyddo "heb ei harolygu".

Polisi Dychwelyd

Cewch ddychwelyd cynnyrch i Pur o Natur o fewn 7 diwrnod o'i dderbyn os, am unrhyw reswm, byddwch yn anhapus gyda nhw.

Mae rhaid cysylltu gyda Puro Natur ar y ffôn o fewn 7 diwrnod o'i dderbyn os ydych yn bwriadu dychwelyd unrhyw cynnyrch.

Byddwch yn gyfrifol am costau o ddychwelyd y cynnyrch oni bai eich bod wedi derbyn y cynnyrch anghywir, neu os oes rhywbeth o'i le â'r cynnyrch.

Rydym yn argymell eich bod yn defnyddio gwasanaeth post cofnodol (recorded delivery service).

Mae rhaid dychwelyd y cynnyrch yn eu pecyn gwreiddiol a dylid cymeryd gofal i sicrhau nad ydynt wedi cael eu difrodi mewn unrhyw ffordd.

Delivery

Basket

Checkout

Ffoniwch Pur o Natur, Gofal Croen Organig yma!

View this website in Welsh?